مدیریت کسب و کار های مد و پوشاک

هزینه ثبت نام در دوره: 30,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 20 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/7/16
کد دوره : r137564092 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/30 تاریخ پایان دوره : 1397/12/29
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

مدیریت کسب و کار های مد و پوشاک
محل برگزاری
مدرسان