بافتنی دستی

هزینه ثبت نام در دوره: 5,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/7/16
کد دوره : r825407196 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/19 تاریخ پایان دوره : 1397/9/22
پیش نیاز :

علاقه مندان مبتدی در زمینه بافتنی دستی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

بافتنی دستی
محل برگزاری
مدرسان