دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/4/25 پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)

تاریخ شروع: 1397/9/25 پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)

در این دوره ابتدا یک سری تعاربف اولیه و در عین حال کاربردی از آنچه در صنعت نساجی و پوشاک که همواره مورد نیاز یک طراح پارچه و لیاس است آموزش داده می شود. در ادامه تقسیم بندی های اصلی در زمینه انواع الیاف و انواع بافت ارائه می گردد. اساسی ترین بخش در این دوره، آموزش شناخت الیاف مختلف در تولید پارچه و پوشاک است که ابتدا به شاخص های آن ها اشاره می گردد و در نهایت با تست سوزاندن که در دسترس ترین روش شناخت الیاف است راه های شناخت انواع جنس ها مطرح می کردد. در این راستا از فیلم های مختلف آموزشی نیز بهره گرفته می شود. با اتمام شناخت الیاف، شناخت انواع پارچه آغاز می گردد و در ادامه آن به آسیب های احتمالی و روش های رفع آن ها در رابطه با انواع پارچه شامل انواع لکه ها اشاره شده و بر مبنای آن انواع شوینده های مفید و مطمین و کاربرد هر یک بر مبنا کارکردشان آموزش داده می شود تا طراح بتواند بر اساس این آگاهی ها و با توجه به نوع جنس، نوع بافت، نوع رنگزا و چاپ انجام شده روی پارچه و تکمیل های صورت گرفته شده به مخاطب یا مصرف کننده خود بگوید که به چه صورت از محصول ارائه شده بهره ببرد. تمامی دوره توسط پاورپوینت و از طریق نمایش روی صفحه نمایش ارائه می گردد. تست ها و آزمایش ها داخل کلاس و در طول آموزش انجام می گیرد. در این دوره جزوه ای به صور ت pdf در اختیار انجمن قرار داده می شود که پیشنهاد می شود به صورت فایل در اختیار مخاطبین دوره قرار بگیرد.

تاریخ شروع: 1397/9/11 الگوسازی به روش مولر ترم مقدماتی

تاریخ شروع: 1397/9/19 الگوسازی و دوخت سبک TR

در پایان این دوره ، دانشجو در زمینه اجرای الگوهای پایه با استفاده از مانکن ، آشنایی اولیه نسبت به سیستم های الگو سازی مانند متد گرولاوین ،متریک و مولر ، اجرای تغییرات دلخواه روی الگو های بیس، آشنایی با علائم اختصاری و استانداردهای الگو(علامت گذاری ها و سایز بندی ها)، اصول اولیه سایز بندی ،طراحی الگوی ایده های حجمی اولیه ،آشنایی ومهارت در سبک TR،اجرای نمونه های آموزنده سبکTRبا استفاده از ویدیوهای آموزشی و کتاب magic patternمهارت کسب کرده و می تواند الگوی اولیه مانکن را بسازد برروی آن تغییرات ایجاد کند و آن را تبدیل به لباس کند،همچنین قادر خواهد بود ایده های حجمی خود را به سطح یعنی الگو تبدیل کند و با یادگیری مهارتهایی در زمینه برش و دوخت از عهده اجرای آنها براید.

تاریخ شروع: 1397/7/30 مدیریت کسب و کار های مد و پوشاک

تاریخ شروع: 1397/7/19 بافتنی دستی

تاریخ شروع: 1397/7/19 طراحی کالکشن rtw

تاریخ شروع: 1397/7/29 پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)

علاقه تنها پیش نیاز این دوره آموزشی می باشد و نگرش جدید به دنیای الیاف و پارچه خروجی آن خواهد بود.