پدرام اسدی

استاد
پدرام اسدی

تخصص ها: طراحی و چاپ پارچه

مدرسان

نرگس فلاح نژاد
کارشناس الگوسازی و دوخت
شهلا رسولی
طراح و الگوساز
سهراب رحیمی
مدیریت و برندینگ
آزاده سید عسکری
کارشناس ارشد معماری