مسعود طالاری

استاد
مسعود  طالاری

تخصص ها: شناخت الیاف و پارچه - رنگرزی و تکمیل پارچه

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

نرگس فلاح نژاد
کارشناس الگوسازی و دوخت
شهلا رسولی
طراح و الگوساز
سهراب رحیمی
مدیریت و برندینگ
آزاده سید عسکری
کارشناس ارشد معماری